Kursens innehåll

 • 1
  Välkommen!
  • Introduktion till kursen
 • 2
  Modul 1: Grundläggande principer
  • Introduktion till Modul 1
  • Lektion 1: Dela in i block GRATIS DEMO
  • Lektion 2: Sätt exakta rubriker
  • Lektion 3: Skilj på informationstyper
  • Lektion 4: Använd konsekvent layout
  • Lektion 5: Respektera arbetsminnet
  • Lektion 6: Skriv användarcentrerat
  • Övning Modul 1 - Sortera och dela upp befintlig text i block
 • 3
  Modul 2: Analys - Vad ska du skriva och varför?
  • Introduktion till Modul 2
  • Lektion 1: Syfte
  • Lektion 2: Målgrupp
  • Lektion 3: Typ av manual
  • Övning Modul 2 - Skapa personas
 • 4
  Modul 3: Skapa innehållet i manualen
  • Introduktion till Modul 3
  • Lektion 1: Gör listor
  • Lektion 2: Vad är en instruktion?
  • Lektion 3: Så skriver du en instruktion
  • Lektion 4: Bilder i instruktioner
  • Lektion 5: Vad är fakta?
  • Lektion 6: Faktatyper
  • Lektion 7: Så skriver du fakta
  • Lektion 8: Bilder i fakta
  • Övning Modul 3 - Öva på instruktioner och fakta
 • 5
  Modul 4: Bygg ihop och strukturera manualen
  • Introduktion till Modul 4
  • Lektion 1: Block, avsnitt, sektioner och kapitel
  • Lektion 2: Balanserad och logisk struktur
  • Lektion 3: Kapitelordning
  • Övning Modul 4 - Organisera information med LATCH
 • 6
  Modul 5: Läsbarhet, layout och funktion
  • Introduktion till Modul 5
  • Lektion 1: Läsbarhet
  • Lektion 2: Layout som hjälper läsaren
  • Lektion 3: Funktion
 • 7
  Modul 6: Anpassa manualmallen
  • Introduktion till Modul 6
  • Ladda ner Wordmall för manual
  • Lektion 1: Ändra färgtema
  • Lektion 2: Ändra logotyp
  • Lektion 3: Ändra typsnitt
  • Lektion 4: Anpassa innehållsförteckningen
  • Lektion 5: Innehållsförteckning per kapitel (överkurs)
  • Lektion 6: Elementen i manualmallen
 • 8
  Innan du drar vidare
  • Kurskompendium att ladda ner
  • Kursutvärdering

Pris

Inklusive moms